Vernieuwde kern

De Kern van de Economie voorziet in examenprogramma.

De Kern van de Economie is voor veel mensen een begrip. Sinds 1962 hebben honderdduizenden leerlingen economieles gehad met de boeken van dr. Arnold Heertje. Sinds 2015 is bij WalburgPers Educatief de geheel geactualiseerde editie van deze gerenommeerde economiemethode verschenen.

Het Examenprogramma Economie voor 2017 is ingrijpend herzien. Dat blijkt uit de definitieve syllabi en de uitgebreide toelichting erop van het College voor Toetsen en Examens. De inspirerende veranderingen betreffen met name domeinen H en I: macro-economie, monetaire theorie en beleid; onderwerpen waarmee De Kern van de Economie vertrouwd is. De nieuwe vierde druk van De Kern van de Economie voorziet in alle nieuwe eindtermen van het examenprogramma economie voor 2017. In de inhoudsopgave vwo ziet u bijvoorbeeld dat het nieuwe onderwerp Gini-coëfficiënt samen met de Lorenzcurve in een aparte paragraaf wordt behandeld. In hoofdstuk 16 komt het thema Phillipscurve aan de orde als een van de modellen waarmee macro-economische vraagstukken benaderd kunnen worden.
Bij onderwerpen als asymmetrische informatie en het prisoner’s dilemma maakt de methode een duidelijke verbinding tussen micro- en macro-economie. De auteur heeft bij de behandeling van deze onderwerpen zijn oor intensief te luisteren gelegd bij docenten en betrokkenen bij de syllabi.

De Kern van de Economie bestaat uit een leerlingenboek in twee delen voor vwo en twee delen voor havo, met daarnaast uitwerkingen, toetsen, een docentenhandleiding en een ondersteunend pakket digitale middelen voor gebruik op digibord en tablet.
Nieuw in deze vierde druk is de uitgebreide examentraining met bewerkte examenopgaven.

 Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen. Daar treft u tevens hyperlinks aan naar de definitieve syllabi voor 2017 en naar de toelichting hierop van het College voor Toetsen en Examens.

Ook komen we graag bij u langs op school om u nader te informeren over de vernieuwde Kern van de Economie en hoe u met deze methode uw leerlingen optimaal voorbereidt op het nieuwe examenprogramma.