Home

Zorgen over de eindexamens VWO en Havo in 2017

21 maart 2017 door kerneconomie

Voor de meeste leerlingen zijn de eindexamens een feest. Zij ronden met succes een cruciale fase in hun leven af, door een finale proeve van bekwaamheid af te leggen. Dit jaar is voor de eindexamens economie de situatie minder rooskleurig.

0 Reactie(s)
Lees meer »

Duidelijkheid van de Vecon over het examenprogamma 2017 en 2018

29 oktober 2016 door kerneconomie

Ons bereikte het volgende bericht van de zijde van de Vecon en de voorzitter mevrouw J. Hommel. “Leerlingen en docenten economie hebben geen andere keus dan zich op de door het CvTE vastgestelde programma (de inhoud van de syllabi voor havo en vwo) voor de eindexamens in 2017 en 2018 voor te bereiden. Dat betekent dat de leerlingen op een iets hoger, modelmatig niveau worden geëxamineerd en ook macro-economische opgaven kunnen verwachten, die minder tekst verklaren en het maken van eenvoudige sommetjes met zich brengen.”

0 Reactie(s)
Lees meer »

Arnold Heertje: ouderen en cultuurparticipatie, dehumaniseer het beleid niet!

29 oktober 2016 door kerneconomie

Beleid voor cultuurparticipatie door ouderen komt teveel tot stand alsof het de marktsector betreft, waarschuwt de econoom Arnold Heertje. Maar het is geen rendementsvraagstuk. Als beleidsmaker bent u niet bovengeschikt aan de ouderen, u bent ondergeschikt aan wat voor hen van belang is. En wat dat is, weten ze zelf toch echt het beste.

0 Reactie(s)
Lees meer »

Arnold Heertje: “natuur en milieu worden weggecijferd”

27 oktober 2016 door kerneconomie

Ons economisch beleid is volledig gericht op groei in enge betekenis. Prof.dr. Arnold Heertje ergert zich daar mateloos aan. “Dat betekent dat alleen zaken die in geld zijn uit te drukken meetellen. Niet-calculeerbare zaken als natuur, cultuur, milieu en leefbaarheid worden weggecijferd. Dat moet radicaal veranderen”

0 Reactie(s)
Lees meer »

Arnold Heertje: een opmerkelijke publicatie

19 augustus 2016 door kerneconomie

Van de hand van Lans Bovenberg, Marcel Canoy en Ferry Haan is een opmerkelijke publicatie op internet verschenen

0 Reactie(s)
Lees meer »

Paul Buitink interviewt Arnold Heertje: De kern van de economie.

13 februari 2016 door kerneconomie

Arnold Heertje, emeritus hoogleraar in de economie aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt over zijn leermethode voor het Havo en VWO De Kern van de Economie in een interview met Paul Buitink

0 Reactie(s)
Lees meer »

Modellen en ethiek in de economische wetenschap

4 november 2015 door kerneconomie

In het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs stonden onlangs twee artikelen, van Jeroen Hinloopen en Frits Boersma, over het gebruik van modellen in de economische wetenschap. In dit stuk gaat Peter Lammers, docent economie op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam, hier verder op in.

0 Reactie(s)
Lees meer »

Schrale voorstelling van rol mens in economie is onjuist

31 oktober 2015 door kerneconomie

Onder de kop ‘De economische mens bestaat niet, en toch houden we dat idee vast’ wordt in het FD van 24 oktober aandacht besteed aan de Zweedse econome Katrine Marçal die in haar boek Who Cooked Adam Smith’s Diner? enkele heikele onderwerpen aan de orde stelt. Zij valt met de deur in huis door de rol van het welbegrepen eigenbelang als een fundament van de moderne economische theorie af te schilderen.

0 Reactie(s)
Lees meer »

Eindexamen havo en vwo economie in 2017

7 april 2015 door kerneconomie

Er is sprake van een wezenlijke uitvoering en verdieping van de officiële programma’s voor het eindexamen havo en vwo economie in 2017. Er is een verschuiving van uitsluitend beschrijvende naar ook analytisch-instrumentele beoefening van de economie.

0 Reactie(s)
Lees meer »

Column Arnold Heertje: eindelijk komen de studenten in opstand

6 maart 2015 door kerneconomie

Het tij moet worden gekeerd in het hoger onderwijs en daar is nu de tijd rijp voor, aldus econoom en emeritus hoogleraar Arnold Heertje, die zich schaart achter de studenten.

0 Reactie(s)
Lees meer »